Hướng dẫn lấy mẫu dịch Tỵ Hầu xét nghiệm Sars-cov-2 bằng phương pháp RT-PCR

Trên đây là hướng dẫn lấy mẫu dịch Tỵ Hầu xét nghiệm SARS-COV-2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tất cả nhân viên y tế khi lấy mẫu cần tuân thủ đúng hướng dẫn để kết quả xét nghiệm chính xác và tin cậy. VÌ CẦM BỆNH PHẨM LÀ CẦM TRÊN TAY CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH.

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled
Created by Admin Admin Last updated Thu, 14-Jan-2021 English
What will i learn?
 • Guide to getting a Covid 19 test done (nasal swab), the most efficient and common test done

Curriculum for this course
1 Lessons 00:04:04 Hours
Hướng dẫn lấy mẫu dịch
1 Lessons 00:04:04 Hours
 • Hướng dẫn lấy mẫu dịch Tỵ Hầu xét nghiệm Sars-cov-2 bằng phương pháp RT-PCR 00:04:04
Requirements
+ View more
Description

(Collection of nasopharyngeal samples for COVID-19 testing by RT-PCR method )

Hiện nay theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới cũng như trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC, và hướng dẫn mới nhất của BYT về chẩn đoán xác định người bệnh nhiễm SARS-COV-2 là bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus dương tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc giải trình tự gen từ mẫu bệnh phẩm. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc lấy mẫu bệnh phẩm đúng vị trí, đúng ký thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định chất lượng xét nghiệm. Lấy mẫu bệnh phẩm không đảm bảo có thể dẫn tới kết quả xét nghiệm bị sai lệch. 


Trên đây là hướng dẫn lấy mẫu dịch Tỵ Hầu xét nghiệm SARS-COV-2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tất cả nhân viên y tế khi lấy mẫu cần tuân thủ đúng hướng dẫn để kết quả xét nghiệm chính xác và tin cậy. VÌ CẦM BỆNH PHẨM LÀ CẦM TRÊN TAY CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH.

-------------------------------------------

♦️Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội

+ View more
Other related courses
00:05:20 Hours
0 0 Free
00:10:38 Hours
0 0 Free
00:00:00 Hours
Updated Thu, 14-Jan-2021
0 0 Free
00:07:24 Hours
0 0 Free
00:03:45 Hours
0 0 Free
00:12:16 Hours
0 0 Free
00:00:00 Hours
0 0 Free
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 0 Students
 • 11 Courses
+ View more
Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:04:04 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv